top of page

Geschillen

Wij trachten er naar om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen,..), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleed worden. Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet anvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u bij ons in de winkel terecht of kan u contact opnemen voor verder info. 
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen. Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voorkomend uit gebruik van onze producten. Moest je toch nog een klacht hebben, gelieven deze door te mailen naar bubbles.karine@skynet.be.

bottom of page